ส.โภชนาการ มหิดล ร่วมกับองค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย จัดการฝึกอบรม ภายใต้หัวข้อ “Food Safety Inspection”
December 3, 2018
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
December 4, 2018

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้แทนส่วนงาน เดินทางเยือนมหาวิทยาลัย Bremen สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

Recent post