คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดแถลงข่าวงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
December 20, 2018
พิธีลงนามสัญญารับทุนรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการดำเนินโครงการวิจัยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
December 21, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหิดล จัดแถลงข่าวงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15

animal03

20 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวงาน “ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 ณ ห้องคชสีห์ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางสัตวแพทย์และสัตวศาสตร์ประยุกต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยมีการจัดเสวนา “คน สัตว์ ปัน สุข” และเปิดตัวลูกเสือสวัสดิภาพสัตว์ ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมสัตว์ และคุณฌาร์ม โอสถานนท์ ที่ปรึกษาสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ไพฑูรย์ ศรีมนตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ มีการจัดแสดงของนก จาก สมาพันธ์สัตว์ปีกแห่งประเทศไทย เช่น ไก่ซาลามอ นกเลิฟเบิร์ด ไก่ตั้ง ไก่แจ้ ไก่ซิลกี้ และไก่สวยงามต่างประเทศ

งาน“ ม. มหิดลคนรักสัตว์” ครั้งที่ 15 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2562 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา ภายใต้แนวคิด “สัตว์ สร้างสุข สดใส ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม” เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้อง ซึ่งในปัจจุบันมีการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนกันอย่างแพร่หลาย โดยในปีนี้จะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การประกวดสุนัขพันทางชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร การประกวดปลาสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การประกวดวาดภาพชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ การประกวดสุนทรพจน์ชิงโล่รางวัลชนะเลิศจากรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล การทดสอบสุนัขนิสัยดี คาเฟ่แมว โชว์กุ้งเครฟิช กิจกรรมให้อาหารม้า และสาธิตการทดสอบสมรรถภาพม้า กิจกรรมกับกระต่าย กิจกรรมทำวีลแชร์ให้สุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเรบีส์ (พิษสุนัขบ้า) และตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงเบื้องต้นฟรี การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น

ติดตามรายละเอียดได้ที่ FB:มหิดลคนรักสัตว์

Recent post