อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “the South and Southeast Asian University Network: Inaugural Meeting & the 2nd President Forum”
December 10, 2018
ม.มหิดล มอบเครื่อง “ฝึกฝน” ให้ 11 โรงพยาบาลใน 7 จังหวัด ภาคใต้
December 12, 2018

คณะICT ม.มหิดล ร่วมจัดงานสัมมนาสร้างความตระหนักรู้เรื่อง GDPR & CBPR สู่ประเทศไทย

Recent post