มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน
January 3, 2019
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”
January 4, 2019

งานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12

Recent post