พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”
January 27, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสา…มุ่งสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง”
January 28, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มพรีเมี่ยมจากสมุนไพรและเปลือกไม้สู่ชุมชน”

herb02

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มพรีเมี่ยมจากสมุนไพรและเปลือกไม้สู่ชุมชน” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ นายประเสริฐ อิ่มเอิบรัตน์ ประธานชมรมผู้สูงอายุทองอุไร ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ วัดเทพนิมิต  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลัก จำนวน 3 ท่าน คือ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผศ.ดร.ธีรพร รับคำอินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และ ผศ.เพ็ญพรรณ์ ทะสะโส อาจารย์ประจำภาคภาควิชาวิศวกรรมเคมีร่วมกันดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฎิบัติเพื่่อนำความรู้ไปพัฒนา และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recent post