คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”เทียนไขแทนใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวใต้”
January 17, 2019
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) โครงการจัดตั้งสถาบัน สิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
January 17, 2019

งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

kk3

วันที่ 17—18 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาระดับปริญญาตรีในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาศึกษา ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน จากนั้น มีการบรรยาย “ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ อาชีพแห่งอนาคต” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

สำหรับในปีนี้มีสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 สถาบัน และมีนักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้ปกครอง เข้าร่วมงานกว่า 20,000 คน พร้อมซักถามข้อมูลรูปแบบการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารูปแบบใหม่ (TCAS) ในปีการศึกษา 2562 และรายละเอียดจำนวนการรับในแต่ละรอบในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post