มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยครั้งที่ 36 (1/2562)
January 31, 2019
สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 26
February 1, 2019

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019

1549010597582-1024x683

1 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2562 PRINCE MAHIDOL AWARD CONFERENCE 2019  จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อ แนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม” (The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approach) เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับ เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้ง เพื่อให้เกิดผลกระทบในการพัฒนาแก้ปัญหาสุขภาพระดับโรค อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักบริหารการสาธารณสุขไทยในการบริหารจัดการประชุมระหว่างประเทศ และเป็นโอกาสในการเผยแพร่เกียรติคุณของ “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2561 มีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จำนวน 4 ท่าน ใน 2 สาขา ได้แก่ สาขาการแพทย์ และสาขาการสาธารณสุข

สาขาการแพทย์ ได้แก่
1. ศ. นพ.ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์  (Professor Brian J. Druker) ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์ และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์ มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอน สหรัฐอเมริกา
2. ศ. ดร.แมรี่ แคลร์ คิง (Professor Dr. Mary-Claire King) ศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  สหรัฐอเมริกา

สาขาการสาธารณสุข ได้แก่
1. ศ. นพ.จอห์น ดี. คลีเมนส์ (Professor John D. Clemens) ผู้อำนวยการบริหารศูนย์วิจัยโรคท้องร่วงนานาชาติ ประเทศบังคลาเทศ
ศาสตราจารย์วุฒิคุณระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ลอสแองเจลิส   สหรัฐอเมริกา
2. ศ. นพ.ยอน อาร์. โฮล์มเกรน (Professor Jan R.  Holmgren) ศาสตราจารย์จุลชีววิทยาการแพทย์  และ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งมหาวิทยาลัยโกเธนเบิร์ก ประเทศสวีเดน

Recent post