คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มพรีเมี่ยมจากสมุนไพรและเปลือกไม้สู่ชุมชน”
January 28, 2019
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
January 28, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสา…มุ่งสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง”

csr5

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วิศวะจิตอาสา…มุ่งสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างควาสามัคคีปรองดอง” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย บำรุงศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และ นายรัฏฐพล กรธีระธาดา ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลศาลายา ร่วมกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ ณ วัดสุวรรณาราม  ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันดำเนินการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการสร้างจิตอาสาในการทำความสะอาดลานวัดให้สะอาดและพร้อมใช้งานทางด้านศาสนาต่อไป

Recent post