คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Job & Education Fair ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562
January 30, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย
January 30, 2019

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับ College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี

9FBD3B58-ACCF-4ED7-89FF-E04E49B5FA34

วันที่ 30 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. MJ Hwang จาก College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสที่นำนักศึกษามาจัดสัมมนาร่วมกับนักศึกษาของสถาบัน ณ ห้องสระบัว (109) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post