มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 1 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Times Higher Education : Emerging Economics University Ranking 2019
January 18, 2019
มหิดลห่วงใยประชาชน 5 คณะร่วมชี้แนะการดำเนินชีวิตท่ามกลางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
January 18, 2019

การประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ครั้งที่ 6 และประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ครั้งที่ 11

20190118_190118_0002

วันที่ 18 มกราคม 2562 วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องจัดการประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประกวดการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ ครั้งที่ 6 และประกวดการอ่านอักษรเบรลล์มาราธอน ครั้งที่ 11 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ ณ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จาก นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมี แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และคณะกรรมการการจัดงานร่วมให้การต้อนรับ

โดยในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2562 มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันการอ่านและเขียนอักษรเบรลล์นานาชาติ โดยมีคนตาบอดจากประเทศต่างๆให้ความสนใจเข้าร่วม จำนวน 28 คน จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 330 คน

Recent post