หอสมุดและคลังความรู้ม.มหิดล จัดงานมหิดลมินิบุ๊คแฟร์ 28 ม.ค. – 1 ก.พ.2562 ณ ม.มหิดล ศาลายา
January 28, 2019
ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
January 28, 2019

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน

ipsr1

วันที่ 28 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Mohammad Naim Azimi รองอธิการบดี และ Mr. Mohammad Jawad Shahad อาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน ในโอกาสเดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดตั้งสาขาวิชาประชากรศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยคาบูล รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นให้กับอาจารย์ของคณะศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยคาบูล ณ ห้องทานตะวัน (403) ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post