คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
January 17, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”เทียนไขแทนใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวใต้”
January 17, 2019

ผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) เข้าพบอธิการบดี

apa3

วันที่ 17 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้รองศาสตราจารย์ ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล นำ Prof. Dr. Aris Ananta,President of Asian Populationion Association ผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) ประกอบด้วย คณาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิ จากหน่วยงานด้านประชากรและสังคมของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศภูมิภาคเอเชีย จากประเทศอินโดนีเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น จีน สิงคโปร์ และไทย เข้าพบเพื่อแนะนำตัวและเยี่ยมคารวะ ณ ห้องประชุม VIP สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post