ผู้บริหารสมาคมนักประชากรแห่งเอเชีย (Asian Population Association-APA) เข้าพบอธิการบดี
January 17, 2019
งานแสดงนิทรรศการและแนะแนวการศึกษา “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
January 17, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ”เทียนไขแทนใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวใต้”

candle1

วันที่ 16 มกราคม 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “เทียนไข แทนใจส่งความห่วงใยสู่พี่น้องชาวใต้” โดยมี ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเทียนไข พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ช่วยคณบดี และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมอบเทียนไข โดยมี นายปรรณพัชร์ จันทร์เกษมมีมา เป็นประธานพิธีรับมอบเทียนไข พร้อมด้วย นายวรกร อมฤตนทีธร ทีมดารานักแสดงคิวบู๊ละครทีวีเรื่องอังกอร์ ณ อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำไปส่งมอบยังอำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK) ซึ่งส่งผลทำให้กระแสไฟฟ้าดับ และขาดแคลนเทียนไข โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย และเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคเทียนไข และเงินบริจาคสำหรับจัดหาเทียนไขเพื่อเป็นการช่วยเหลือ และส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยภาคใต้อีกด้วย

Recent post