ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน
January 28, 2019
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
January 29, 2019

ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561

pma7

วันที่ 28 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรอัน เจ. ดรูเคอร์ ศาสตราจารย์ ดร.แมรี่ แคลร์ คิง ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการแพทย์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จอห์น ดี. คลีเมนส์ ศาสตราจารย์นายแพทย์ยอน อาร์. โฮล์มเกรน ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล สาขาการสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติจาก นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์ อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และรองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ โรงแรมรอยัล พริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

โดยทั้ง 4 ท่าน จะเข้ารับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562

Recent post