มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019”
January 28, 2019
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคาบูล (Kabul University) ประเทศอัฟกานิสถาน
January 28, 2019

หอสมุดและคลังความรู้ม.มหิดล จัดงานมหิดลมินิบุ๊คแฟร์ 28 ม.ค. – 1 ก.พ.2562 ณ ม.มหิดล ศาลายา

bookfair16

28 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานกล่าวเปิดงานมหิดลบุ๊คแฟร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งเสริมการอ่าน และบรรยากาศการเรียนรู้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมถึงนักเรียน และประชาชนทั่วไป ให้มีนิสัยรักการอ่านอันเป็นรากฐานของผู้มีปัญญา สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน การดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ก้าวเท่าทันความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ การอ่านยังนำความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ทำให้ผู้รักการอ่านเป็นคนสมบูรณ์ ทั้งด้านจิตใจ และบุคลิกภาพ มีความคิดอ่าน เกิดสติปัญญา และฉลาดรอบรู้

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหิดลบุ๊คแฟร์มาแล้ว 23 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน นับว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดภายในอาคารหอสมุดฯ นอกจากการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาต่างๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมเสวนาวาไรตี้โดยบุคคลที่น่าสนใจและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมเพื่อแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดเรื่องราวและประสบการณ์ และสร้างเสริมแรงบันดาลใจในแง่มุมต่าง ๆ แก่นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างดียิ่ง

สำหรับในวันที่ 28 มกราคม 2562 มีการจัดกิจกรรมเสวนา Book Talk เรื่อง “I Roam Alone” โดย คุณมิ้นท์ มณฑล กสานติกุล แบ็คแพ็คเกอร์สาว ผู้ตะลุยมาแล้วกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

วันที่ 29 มกราคม 2562 เสวนา เรื่อง “เซเปี้ยนส์ ประวัติย่อมนุษย์ชาติ”โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ นักวิทย์ นักคิด นักเขียนชื่อดัง

และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เสวนา เรื่อง “สุนทรภู่ไม่ได้เป่าปี่ พระอภัยมณีไม่ใช่คนระยอง” โดย ครูทอม-จักรกฤต โยมพยอม ครูสอนภาษาไทยสุดแนว

Recent post