มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม China Medical University (CMU) และ China Medical University Hospital
January 4, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บริหารยุทธศาสตร์ และงบประมาณอย่างไร ให้ถูกต้อง และมีผลลัพธ์ดำเนินงานที่ดีขึ้น”
January 7, 2019

การประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยมหิดล

mou-15

วันที่ 5 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าของตำรวจในด้านเทคโนโลยีและการป้องกันอาชญากรรม” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย โดยมี Prof.Dr.Mohd Ekhwan Toriman รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย และกล่าวเปิดงานโดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง

ภายหหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก็ได้เริ่มการประชุมวิชาการในประเด็นเรื่อง “ความก้าวหน้าของตำรวจในด้านเทคโนโลยีและการป้องกันอาชญากรรม” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post