คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”
January 4, 2019
การประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยมหิดล
January 5, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม China Medical University (CMU) และ China Medical University Hospital

cmu-1

วันที่ 4 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคณะเข้าเยี่ยมชม China Medical University (CMU) และ China Medical University Hospital ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม CMU – MU Symposium ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยการแพทย์จีน (CMU) ณ เมืองไทจง ประเทศไต้หวัน

Recent post