คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดพิธีส่งมอบจักรยานรีไซเคิล ในโครงการ “วิศวะอาสารีไซเคิลจักรยานเพื่อน้องนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ครั้งที่ 3”
January 25, 2019
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 42 ปี
January 25, 2019

พิธีเปิดโครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ “Thailand International Jazz Conference 2019”

jazz5

วันที่ 25 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีพร้อมกล่าวเปิดงาน โครงการเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ “Thailand International Jazz Conference 2019” (TIJC2019) โดยมี ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบรางวัล ให้แก่ คุณวรรณยศ มิตรานนท์ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก รางวัลเชิดชูเกียรติ “Thailand International Jazz Conference 2019 Lifetime Achievement Award” และคุณวรรณยศ มิตรานนท์ ได้กล่าวความรู้สึกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานเทศกาลดนตรีแจ๊สเพื่อการเรียนรู้ ในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 11 แล้วนั้น เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางด้านดนตรีให้นานาชาติได้ประจักษ์ถึงพัฒนาการดนตรีแจ๊สในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดี สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้รับฟังดนตรีแจ๊สที่มีคุณภาพสูง จากศิลปินแจ๊สที่ได้รับการยอมรับจากสังคมดนตรีแจ๊ส ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีแจ๊สในแง่มุมต่าง ๆ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและดนตรีรุ่นใหม่ ในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต ที่จะเป็นนักดนตรีหรือบุคลากรด้านดนตรีที่มีทั้งความสามารถ และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ โดยมีนักดนตรีระดับอาชีพชั้นแนวหน้าเป็นแบบอย่าง ตลอดจนเป็นการจุดประกายเพื่อให้เกิดการขยายผลทั้งในเชิงธุรกิจและในเชิงวิชาการ ทำให้เกิดกิจกรรมการศึกษาด้านดนตรีแจ๊สที่เป็นประโยชน์ ที่ให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างประโยชน์ทางธุรกิจและประโยชน์ทางวิชาการ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาดนตรีแจ๊สในประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

Recent post