ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับ College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี
January 30, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
January 30, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับอาจารย์อาคันตุกะจาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย

A67322FB-C49D-416F-8E48-93EAC30BCFE9

30 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ร่วมให้การต้อนรับ Emeritus Professor Dr. P.T. Thomas, Executive Dean, Faculty of Health & Medical Sciences จาก Taylor’s University ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเข้าพบและหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้อง OSM 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

Recent post