ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคมให้การต้อนรับ College of Public Policy, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี
January 30, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมฟังปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
January 30, 2019

The Visit of Taylor’s University, Malaysia

A67322FB-C49D-416F-8E48-93EAC30BCFE9

On 30th January 2019, Mahidol University representatives (MU) namely Assoc. Prof. Chuthamanee Suthisisang, Acting Vice President for Policy and Planning, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication and representatives from Faculty of Phamacy led by Assist. Prof. Dr. Piyatip Khuntayaporn, Department of Microbiology welcomed Emeritus Prof. Dr. P.T. Thomas, Executive Dean, Faculty of Health & Medical Sciences, Taylor’s University, Malaysia. The purpose of this visit was to discuss on opportunities for the future cooperation.

Recent post