ม.มหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
January 25, 2019
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”
January 27, 2019

ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2562

Recent post