สถาบันฯ อาเซียน ม.มหิดล จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านสาธารณสุข (นบส.ส.) Mini Master of Management in Health (Mini M.M. in Health) รุ่นที่ 26
February 1, 2019
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัด โครงการ “ฟ้าใสไร้ฝุ่น PM. 2.5”
February 3, 2019

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานเทศกาลตรุษจีน

Recent post