สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดการประชุมนานาชาติ เรื่อง “The Second Expert Meeting on Lifelong Learning for Ethnic Groups in the Greater Mekong Sub-Region”
January 30, 2019
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green (ระดับทอง) ระดับประเทศ
January 30, 2019

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (The Medical Products Consortium of Thailand : MPCT)

Recent post