คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”

งานครบรอบวันเปิดศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในโอกาสครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12
January 4, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชม China Medical University (CMU) และ China Medical University Hospital
January 4, 2019

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน “การผลิตชุดน้ำยาคัดกรองมะเร็งปากมดลูก”

Recent post