RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”
January 29, 2019
พิธีให้โอวาทนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46
January 29, 2019

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 เจ้าภาพโดย กระทรวงสาธารณสุข

Recent post