มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ผลักดันการศึกษา วิจัย และด้านเทคโนโลยี
January 15, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลต้อนรับผู้แทนจาก University of Groningen ประเทศเนเธอร์แลนด์
January 16, 2019

โครงการสัมมนา “Re-design รายวิชาศึกษาทั่วไป ตามหลักการ OBE”

Recent post