ม.มหิดล จัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
January 29, 2019
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่ผู้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. 2561 เจ้าภาพโดย กระทรวงสาธารณสุข
January 29, 2019

RAMA CHANNEL จัดการบรรยาย SIDE MEETING หัวข้อ “The Ramathibodi’s Model: Using Media to Impact Thai Health Literacy”

Recent post