คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการ “วิศวะจิตอาสา…มุ่งสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง”
January 28, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019”
January 28, 2019

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล สวัสดีปีใหม่ 2562 แด่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

greet

วันที่ 28 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Recent post