มหิดลห่วงใยประชาชน 5 คณะร่วมชี้แนะการดำเนินชีวิตท่ามกลางฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5
January 18, 2019
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ให้การต้อนรับคณะจาก Religions for Peace Asia (RfP Asia)
January 18, 2019

มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

buu-6

วันที่ 17 มกราคม 2562  ศาสตราจารย์ นพ.วชิร  คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการให้การต้อนรับ ดร.วิชญา กันบัว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย กองบริหารงานวิจัยเเละนวัตกรรม พร้อมบุคลากร จากมหาวิทยาลัยบูรพา   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย  ณ ห้องประชุม 530 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post