คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
January 24, 2019
เว็บ “LawU” คว้า 3 รางวัลจากงาน Young Webmaster Camp ช่วยสร้างความเข้าใจ และแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายให้ง่ายขึ้น
January 24, 2019

สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 “EF…ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21”

ef6

วันที่ 24 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ “EF…ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ในการนี้ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดด้วย จากนั้น เป็นการบรรยายในหัวข้อ “เด็กซน…เด็กสมาธิสั้น…เด็กดื้อรั้นหรือปกติ” โดย อาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข และปาฐกถาเกียรติยศ “นิตยา คชภักดี” ครั้งที่ 1 โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนอีกมากมาย พร้อมทั้งกิจกรรม Workshop ที่น่าสนใจสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมวิชาการดังกล่าวฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

Recent post