ม.มหิดล จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2561
January 28, 2019
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 “Accountable QA: Commitment to Success” (วันที่ 2)
January 29, 2019

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

cooperative4

29 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล (สอ.มม.) ณ ห้องบรรยายสุขุม ภัทราคม ตึกจุลชีววิทยา ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของปี 2561 และรับรองมติกรรมการ สอ.มม. ที่จะเฉลี่ยเงินปันผลให้สมาชิกในอัตราร้อยละ 6.5 เฉลี่ยดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 23 โดยมีสมาชิก สอ.มม. เข้าร่วมการประชุมกว่า 700 คน นอกจากนี้ โดยหลังจากการประชุมได้มีการมอบเสื้อแจ็คเก็ตให้เป็นของที่ระลึกแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และมีการจับสลากรางวัลสร้อยทองคำหนึ่งสลึง ให้แก่สมาชิกผู้โชคดีจำนวน 4 รางวัล

Recent post