ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลักการ OECD GLP มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับนานาชาติ
February 15, 2019
อธิการบดีเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2562
February 18, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุม RTF จัดครั้งแรกในภูมิภาค Asia-Pacific โดย ILO-Luxembourg ณ สาธารณรัฐเกาหลี

1550233929769

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุม The Regional Technical Facility on Social Health Protection (RTF) ณ President Hotel จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO-Luxembourg) กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

การประชุมในครั้งนี้ ILO จัดประชุมร่วมกับ KIHASA โดยเชิญตัวแทนประเทศไทยและเวียดนามเข้าร่วมหารือการจัดตั้งศูนย์บริการด้านเทคนิคประจำภูมิภาค Regional Technical Facility เพื่อช่วยประเทศต่างๆในการพัฒนาศักยภาพและให้คำปรึกษารวมถึงการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการสร้างหลักประกันทางสุขภาพและทางสังคม Social Health Protection โดยมีกลุ่มประเทศเป้าหมายในการให้บริการคือเวียดนาม พม่าและลาว ซึ่งต้องการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว ทั้งนี้จะหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาศักยภาพระยะสั้นและในหลักสูตรระดับปริญญาโทร่วมกันต่อไป

Recent post