ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลักการ OECD GLP มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับนานาชาติ
February 15, 2019
อธิการบดีเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2562
February 18, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุม RTF จัดครั้งแรกในภูมิภาค Asia-Pacific โดย ILO-Luxembourg ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Recent post