สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุม RTF จัดครั้งแรกในภูมิภาค Asia-Pacific โดย ILO-Luxembourg ณ สาธารณรัฐเกาหลี
February 15, 2019
โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา ครั้งที่ 1
February 18, 2019

อธิการบดีเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2562

1550461152160-1024x682

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นพ. บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมงานเเถลงข่าวเเละ เข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2562 โดยทั้งนี้มี รองศาสตราจารย์ นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกล่าวมอบนโยบาย โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ถ่ายรูปร่วมกันและแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และกล่าวเปิดการประชุมสามัญที่ประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Recent post