อธิการบดีเข้าร่วมประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ฯ ครั้งที่ 1/2562
February 18, 2019
พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
February 18, 2019

โครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา ครั้งที่ 1

1550465558547-1024x768

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน รองคณบดีฝ่ายวิศวกรรมเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม จัดโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และพัฒนาวัดสร้างสุขให้ชุมชนด้วยพลังจิตอาสา ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ทีมดาราคิวบู้จอแก้วและจอเงิน วัด และชุมชน พร้อมด้วยทีมงาน บุคลากร นักศึกษาจิตอาสาของทุกคณะมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ณ วัดหลังถ้ำ จ.ปราจีนบุรี
ผศ.ดร.ณัฐวรรณ์ ยศวัฒน เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ โดยมี นายปรรณพัชร์ จันทร์เกษมมีมา และนายวรกร อมฤตนทีธร กล่าววัตถุประสงค์ เพื่ิอเผยแพร่ความรู้ด้านมลภาวะอากาศสู่ชุมชนและกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องภัยอันตราย วิธีการป้องกันฝุ่นขนาด PM 2.5 ให้กับขุมชน สาธิตการใช้ผ้าปิดปากอย่่างถูกต้อง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายการเผาวัสดุการเกษตร หรือขยะในที่โล่งแจ้ง เพื่อให้ชุมชนตระหนักถึงสุขภาพของตนเองและลดการเผา รวมทั้งช่วยกันเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเผาด้วย ซึ่งจะเป็นการช่วยกันลดการเกิดมลภาวะอากาศ

Recent post