สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ม.มหิดล จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “พลังขับเคลื่อนสูงวัยไม่เสพสื่ออย่างสุ่มเสี่ยง”
February 15, 2019
สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุม RTF จัดครั้งแรกในภูมิภาค Asia-Pacific โดย ILO-Luxembourg ณ สาธารณรัฐเกาหลี
February 15, 2019

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการรับรองมาตรฐาน Test facility ตามหลักการ OECD GLP มุ่งเป้าพัฒนาเป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยระดับนานาชาติ

10

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานหน่วยงานในการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานศึกษาวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข (Test facility) ที่ดำเนินการสอดคล้องตามหลักการ OECD GLP โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ภัทรวีร์ สร้อยสังวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่

Recent post