คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดเสวนา “คนรามาฯ ต้องรู้เรื่องฝุ่น”
February 6, 2019
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล จัดเสวนา เรื่อง “ถอดบทเรียนการนำวิชาการไปสู่สังคมเพื่อการเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์ รอบรู้สุขภาพ : กรณี ฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”
February 6, 2019

2 นักศึกษาคณะ ICT ม.มหิดล ได้เป็นตัวแทน Microsoft Student Partner (MSP)

MSP Summit 2019

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์ และ นางสาวณัฐณิชา อ้นวงษ์ นักศึกษาจากคณะ (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน MSP Summit 2019 at Imagine Cup Asia Regional Finals และ Microsoft Ignite | The Tour ระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย

Microsoft Student Partner (MSP) เป็นโครงการที่ไมโครซอฟท์คัดเลือกนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เข้ามาร่วมงานกับไมโครซอฟท์ และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ จากไมโครซอฟท์ และนำประสบการณ์ความรู้ไปแบ่งปันให้เพื่อนๆ และอาจารย์ในสถาบัน โดย MSP Summit ในครั้งนี้เป็นการประชุมที่รวบรวมเอา 20 ตัวแทน MSP จาก 12 ประเทศทั่วเอเชีย มาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ และวัฒนธรรมร่วมกัน

ขอบคุณภาพจาก Facebook : Microsoft Student Partners Thailand

Recent post