รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
February 6, 2019
สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการของสถาบัน เพื่อดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
February 6, 2019

วิทยาลัยศาสนศึกษา ม.มหิดล จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์

monk5

6 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และรักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เปิดงานและขอบพระคุณเจ้าภาพในพิธีรับมอบอุปกรณ์ศาสนพิธีสงฆ์ โดยมี 1) เจ้าภาพตาลปัตรและขาตั้ง จำนวน 21 ชุด 2) เจ้าภาพอาสนะพิง จำนวน 11 ตัว และ 3) เจ้าภาพที่รองกราบพระ 1 ชุด ณ บริเวณชั้นล่าง วิทยาลัยศาสนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

Recent post