มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด Mahidol – SCB Investment Lab ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย
February 13, 2019
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล จัดงาน “วันรักนกเงือก ตอน Hornbill คู่รักแท้”
February 13, 2019

สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัด workshop ด้านการป้องกันโรคในเอเซีย

1550112347840-1024x767

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ Prof. Dr. Mi Kyung Kim, Department of Prevention Medicine, Hanyang University กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการสำหรับบุคลากรด้านการป้องกันโรค ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ประมาณเดือนธันวาคม 2562 โดยมี Prof. Dr. Run Young Lee, Research Professor of The Institute for Health and Society, Hanyang University เป็นผู้ดำเนินการ
นอกจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ภูดิท เตชาติวัฒน์ ได้เยี่ยมชม Guro Public Health Centre โดย Dr. Moon Youngchin, Director of Public Health Centre ให้การต้อนรับและนำชมศูนย์ดังกล่าว และในวันเดียวกันนี้ ได้เข้าพบ Ms. Jeoong Nam Sook, Team Leader, Health Promotion Division, Seoul Metropolitan Government พร้อมเยี่ยมชมนวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ การใช้ Wak On Application เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประชาชน นวัตกรรมการกระตุ้นให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการเดินขึ้นลงบันได มีการนับก้าวและเมื่อนับได้ตามที่กำหนด ซึ่งภาคเอกชนเป็นผู้บริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์

Recent post