โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions: Innovations in Nursing Practice, Education, and Research
February 13, 2019
สถาบันฯ อาเซียน ร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการในการจัด workshop ด้านการป้องกันโรคในเอเซีย
February 13, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ เปิด Mahidol – SCB Investment Lab ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ด้านการลงทุนเสมือนจริงแห่งแรกของประเทศไทย

1550043641752-1024x683

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรายุทธ สุภาพรรณชาติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คุณปิยะอาภา เจริญเวช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Banking และ คุณศลิษา หาญพานิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Segment Management และ Strategic Planning ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิด “Mahidol – SCB Investment Lab” พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน และมีการสัมมนาในหัวข้อ “จะล่าแสงเหนือทั้งที…ต้องเก็บเงินกี่ปีแสง” โดย คุณศรชัย สุเนต์ตา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Investment Advisory, CIO Office ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

Recent post