พิธีปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN – QA ระดับอาเซียน ครั้งที่ 136
February 22, 2019
สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาระบบกลไกการจัดการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่มหานคร
February 25, 2019

พิธีปิดกีฬา “OP Mahidol Games 2018”

4232EC20-4E2D-4C24-A09D-46EE960A7F6E

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานปิดการแข่งขัน “OP Mahidol Games 2018” ณ โถงชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับกีฬา “OP Mahidol Games 2018” จัดการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภทกีฬา ได้แก่

1. ปาเป้า สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีน้ำเงิน
2. แบดมินตัน สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีน้ำเงิน
3. วอลเลย์บอล สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีน้ำเงิน
4. กีฬาทางน้ำ สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีชมพู
5. ฟุตซอล สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีเหลือง
6. เปตอง สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีเหลือง
7. จูงกันรัน สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีชมพู
8. E-sport (ROV) สีที่ชนะเลิศได้แก่ สีน้ำเงิน

โดยกิจกรรม “OP Mahidol Games 2018” นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความคุ้นเคยและสามัคคี ระหว่างบุคลากรภายในสำนักงานอธิการบดีให้แนบแน่นมากยิ่งขึ้น

Recent post