แถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกแม่ดีเด่นประเภทต่างๆ เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่”ประจำปี 2561
August 1, 2018

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล จัดกิจกรรม “ศาลายาไม่จม” ครั้งที่ 3

smim04

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง เข้าร่วมกิจกรรม “ศาลายาไม่จม” ครั้งที่ 3 ซึ่งทางวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กองทัพเรือ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้และฝึกวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้อง ให้สามารถว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ภายใน 1 ชั่วโมง จากทีมผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญ โดยมีอาจารย์ นายแพทย์ชนินทร์ ล่ำซำ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กล่าวเปิดงาน ณ สระว่ายน้ำ สิริมงคล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post