ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ให้บริการทางทันตกรรมแก่ข้าราชบริพาร ในพระองค์ “โครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข ครั้งที่ 4”
November 1, 2018

ทีม STARTUP LEAGUE นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบนายกรัฐมนตรี

S__14663688

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทีม STARTUP LEAGUE นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นและรับโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอผลงาน ในกิจกรรม “สตาร์ทอัพร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทย” ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนักศึกษาจากคณะต่างๆ ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Recent post