งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 “ฮูลาฮูล่า อะโลฮ่า ทะเลรักษ์โลก”
February 7, 2019
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON) 2019
February 8, 2019

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาฯ แชนแนล จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”

rama02

7 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ คลินิก นพ.พรชัย มูลพฤกษ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “รามาฯ แชนแนล จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย” โดยมี นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมให้ความรู้ หัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อโดยใช้ความรอบรู้ด้านสุขภาพ” นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “เลี้ยงวัยรุ่น ให้เป็นวัยรุ่ง” โดยมี อาจารย์ พญ.จิราภรณ์ อรุณากูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณนุสบา ปุณณกันต์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การเลี้ยงลูกวัยรุ่น โดยสร้างแนวคิดว่า “การสร้างเด็กที่คิดเป็นดีกว่า การสร้างเด็กที่เรียนเก่ง” ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ได้ชี้แจงการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของสถานีฯ และกล่าวขอบคุณสื่อมวลชนที่ร่วมผลักดันให้สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนลเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาโดยตลอด

Recent post