สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล จัดประชุมคณะกรรมการของสถาบัน เพื่อดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ
February 6, 2019
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดงานแถลงข่าว “รามาฯ แชนแนล จับมือพันธมิตร มอบสุขภาพดีสู่สังคมไทย”
February 7, 2019

งานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 “ฮูลาฮูล่า อะโลฮ่า ทะเลรักษ์โลก”

sport0106

6 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 10 “ฮูลาฮูล่า อะโลฮ่า ทะเลรักษ์โลก” ซึ่ง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงาน โดยมีบุคลากรผู้เข้าร่วมจาก 9 ส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ประกอบด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) วิทยาลัยการจัดการ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ และสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา

การแข่งขันกีฬามีทั้งหมด 7 เกมส์ ประกอบด้วย เกมส์ป.ปลานั้นหายาก เกมส์วิ่งผลัดห่วงยาง เกมส์ลูกโป่งสามัคคี เกมส์ทะเลเรียกพี่ เกมส์Banana Boat เกมส์แชร์บอลชายหาด และเกมส์เซ็งเป็ด!!!

หลังเสร็จสิ้นการแข่งขันผู้เข้าร่วมงานทุกคนร่วมกันจับมือเป็นวงกลมและร่วมกันร้องเพลงสามัคคีชุมนุม โดยพิธีปิดงานกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไทครั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ส่งต่อธงให้กับคณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดงานต่อไป

Recent post