10 นักวิจัย ม.มหิดล คว้ารางวัลในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562
February 2, 2019
ส.ค.ส.พระราชทานประจำปี 2562 จาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
February 4, 2019

คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA ส่วนงาน) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

711B4A61-B217-461B-B837-C7CFA22004E7

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมทีมผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรีให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

Recent post