การอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” รุ่นที่ 13
February 11, 2019
งาน “ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”
February 11, 2019

พิธีเปิดการประชุมการจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมยุงพาหะ และโรคที่นำโดยยุงพาหะ

meeting06

11 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวเปิดการประชุมการจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมยุงพาหะและโรคที่นำโดยยุงพาหะ กล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ กฤตยพงษ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม SC2-220 อาคารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศพาหะและโรคที่นำโดยพาหะ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ องค์การอนามัยโลก จัดการประชุมระดับนานาชาติ“ The 5th Ecohealth Network Meeting Establishment of the International Vector Control Association” โดยมีผู้เชี่ยวชาญที่เป็นแกนนำจากประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกา และภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคเข้าร่วมประชุมจำนวน 40 – 50 คน จาก 28 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา แคนาดา จีน ไต้หวัน นิวกาลิโดเนีย เนปาล บราซิล บังคลาเทศ ปากีสถาน พม่า ฟิลิปปินส์ เฟรนซ์โพลินีเซีย ภูฏาน มาเลเซีย เม็กซิโก ลาว เวียดนาม ศรีลังกา สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สิงคโปร์ อิตาลี อินเดีย อินโดนีเซีย และไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมยุงพาหะ และโรคที่นำโดยยุงพาหะศูนย์วิจัยฯ

Recent post