พิธีเปิดการประชุมการจัดตั้งสมาคมความร่วมมือระดับนานาชาติในการควบคุมยุงพาหะ และโรคที่นำโดยยุงพาหะ
February 11, 2019
มหาวิทยาลัยมหิดลจัดเสวนา “เดินหน้าสถาบันอุดมศึกษากับความท้าทายในอนาคต” เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล
February 11, 2019

งาน “ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล”

grad01

11 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน “ครบรอบ 55 ปี คล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล” ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมเป็นเกียรติ

ในงานมีพิธีทำบุญเลี้ยงเพล ประมวลภาพความประทับใจ กิจกรรม “ผู้บริหารพบชาวบัณฑิตวิทยาลัย” พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย แก่ คุณชนะ ก้อนทอง คุณสำเภา กรานจำนงค์ คุณอ้อย ไชยมาตย์ และคุณวรัญชัย พนานุรักษา พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดี-บุคลากรเด่นบัณฑิตวิทยาลัย แก่ คุณชลญภัสส์ แสงเสน และการแสดงความชื่นชมยินดีกับบุคลากรที่สร้างชื่อเสียง

Recent post