คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับมูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลฯ ร่วมกันจัดงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ 4 ภาค เนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
March 29, 2019
ศิริราชคว้าแชมป์ “มหิดลเกมส์” 62
March 29, 2019

คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรรมการ EECON

8D029C65-F91E-4338-A1EB-0C586B53C1C2

วันที่ 29 มีนาคม 2562 รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมกรรมการ การจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EECON) เพื่อเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ เพื่อให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาส นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นทางด้านงานวิจัยเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงาน ครั้งที่ 42 ในปีนี้  ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Recent post