COSHEM จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับผู้รับจ้าง”
March 11, 2019
กรมอนามัย ผนึกกำลังคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ลงนาม MOU ฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางปกป้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
March 11, 2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมหารือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเชื่อมโยงแหล่งความรู้ทางด้านการเงินการลงทุน Financial Literacy

set-1

วันที่ 11 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย นางกีรติ  สอนคุ้ม  ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากกองกิจการนักศึกษาและกองเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมหารือกับผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณเศรษฐพล ธรรมจินดา รองผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนเผยแพร่ความรู้ ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้  ได้หารือด้านการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy)   โดยการกำหนดแนวทางการนำบทเรียนออนไลน์ และแหล่งข้อมูลความรู้ทางด้านการเงิน การลงทุน จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเผยแพร่ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรู้ เข้าใจ ตลอดจนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Recent post